Výhody našich klientov


Rodina so psomIste si viete predstaviť aj príjemnejšie trávenie času ako je hľadanie informácií, porovnávanie podmienok a cien, vybavovanie, papierovanie ...
Problémy prenechajte nám, spoľahnite sa na naše služby.

 


Služby 19 finančných a iných inštitúcií na jednej adrese
• 14 poisťovní (naše partnerské poisťovne pokrývajú až 84% trhu)
• 2 starobné dôchodkové sporiteľne (II. dôchodkový pilier)
• 2 doplnkové dôchodkové sporiteľne (III. dôchodkový pilier)
• sprostredkovanie lacnejšieho plynu
zoznam našich partnerov nájdete v časti naši partneri

Bohatý výber produktov
Ponúkame poistenie osôb, majetku, vozidiel, zodpovednosti za škodu a špeciálnych poistení pre podnikateľov. Viac informácií nájdete v časti poistenie. Z oblasti financií zabezpečujeme starobné dôchodkové sporenie (II. pilier), doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a sprostredkovanie lacnejšieho plynu. Viac informácií nájdete v časti financie. Služby poskytujeme súkromným osobám, živnostníkom, malým a stredným podnikom. Aj keď nespolupracujeme so všetkými finančnými inštitúciami, produkty našich partnerov pokrývajú takmer všetky dostupné produkty v danej oblasti. 

Optimalizácia poistenia a finančného plánovania
V záujme klienta hľadáme a navrhujeme riešenia, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, možnostiam a si- tuácii. Vo väčšine prípadov dokážeme nájsť riešenia, ktoré klientovi poskytnú kvalitnejšie služby a prek- vapivo aj finančnú úsporu. Niekedy klient platí za niečo, čo v skutočnosti veľmi nepotrebuje a naopak inú dôležitú oblasť nemá vôbec pokrytú. Viac informácií nájdete v časti naše služby. 

Úspora financií a času
Našim klientom prinášame kvalitné služby pri čo najnižších finančných nákladoch. Ďalšie finančné a časové úspory klient získava tým, že na jednom mieste vybaví agendu pre viac finančných inštitúcií. 

Osobné poradenstvo
Každá zmluva o poskytnutí finančnej služby, ktorá je uzatvorená prostredníctvom našej spoločnosti má konkrétneho sprostredkovateľa, ktorý zodpovedá za bezplatné poradenstvo k tejto zmluve. Poradenstvo sa týka rozsahu zmluvy, zmien, riešenia problémov (chýbajúce platby a pod.), uplatňovania nárokov zo zmluvy (poistné udalosti a iné), ukončenie zmluvy a podobne. Viac informácií nájdete v časti naše služby.

Bezplatný servis poistných a iných zmlúv
Ak potrebujete na zmluve čokoľvek zmeniť alebo opraviť, prípadne zmluvu vypovedať, môžete bezplatne využiť služby nášho sprostredkovateľa. Nemusíte chodiť po pobočkách finančných inštiúcií a jednať vždy s cudzími ľuďmi. Sprostredkovateľa môžete navštíviť v kancelárií, môže prísť on za Vami alebo sa môžete stretnúť na inom mieste. Viac informácií nájdete v časti naše služby.