Partneri spoločnosti Poistenie & Financie, s.r.o.

 
 

POISŤOVNE

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
logo ASP infolinka: 0800 12 22 22
hlásenie poistnej udalosti: 0850 12 22 22
web: www.allianzsp.sk
AXA pojišťovna, a.s., AXA životní pojišťovna, a.s.
   Logo AXA
infolinka: 02/29 29 29 29
hlásenie poistnej udalosti:
02/29 29 29 29
web: www.axa.sk
 Carlife, s.r.o., člen skupiny QBE 
   Logo QBE infolinka: 02/57 10 28 21
hlásenie poistnej udalosti:
02/57 10 28 22
web: www.carlife.sk
 ČSOB poisťovňa, a.s.
   logo CSOB  infolinka: 0850 11 13 03
 hlásenie poistnej udalosti:
0850 31 13 12
 web: www.csob.sk
Euler Hermes Service
   logo EH
infolinka: 02/58 28 09 23-4
vymáhanie pohľadávok: 02/58 28 09 43
web: www.sk.eulerhermes.com/sk/
Europäische Reiseversicherung AG
   logo ECP infolinka: 02/54 41 77 04
hlásenie poistnej udalosti:
02/54 41 77 11
web: www.europska.sk
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
   Logo GSL infolinka: 0850 11 11 17
hlásenie poistnej udalosti: 0850 11 11 17
web: www.generali.sk
Groupama poisťovňa, a.s.
   logo Groupama infolinka: 02/20 85 42 08
hlásenie poistnej udalosti: 02/20 85 48 54
web: www.groupama.sk
Komunálna poisťovňa, a.s.
   logo KPAS infolinka: 0800 11 22 22
hlásenie poistnej udalosti: 0850 11 15 66
web: www.kpas.sk
Kooperativa poisťovňa, a.s.
   logo KOOP infolinka: 080012 00 00
hlásenie poistnej udalosti: 0850 11 15 77
web: www.koop.sk
Union poisťovňa, a.s.
   logo UNION infolinka: 0850 11 12 11
hlásenie poistnej udalosti: 0850 11 12 11
web: www.union.sk
Uniqa poisťovňa, a.s.
   logo UNIQA infolinka: 0850 11 14 00
hlásenie poistnej udalosti: 0850 11 14 00
web: www.uniqa.sk
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
   logo WUST infolinka: 02/57 88 99 01
hlásenie poistnej udalosti: 02/57 88 99 02
web: www.wuestenrot.sk
   
 
STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORITEĽNE (II. dôchodkový pilier)
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
   logo ASPDSS infolinka: 02/29 29 29 29
web: www.asdss.sk

 
AXA, dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
   Logo AXA  infolinka: 0800 111 555
 web: www.axa.sk
   
   
 
DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORITEĽNE (III. dôchodkový pilier)
AXA, doplnková dôchodková sporiteľňa, a.s.
   Logo AXA infolinka: 02/29 29 29 29
web: www.axa.sk
   
ING - Tatry Sympatia, doplnková dôchodková sporiteľňa, a.s.
   logo ING infolinka: 0850 111 464
web: www.ing-tatry-sympatia.sk
   
   
 
INÍ PARTNERI
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
   logo RWE infolinka: 0850 123 998
web: www.modryplyn.sk