Naše služby


Poistenie & Financie, s.r.o., naše služby, chlapec s lupou

Hľadáme naozaj dôkladne.
Najlepšie riešenia pre Váš život, auto, majetok, podnikanie... aj pre Vašu peňaženku.

 Bezplatné služby
Pracujeme na agentskom princípe. Znamená to, že sme odmeňovaní províziou od príslušnej finančnej inštúcie, pre ktorú uzatvoríme zmluvu. Neplatíte teda nič navyše. V tomto prípade však neplatí výrok: "čo nič nestojí, za nič nestojí" pretože služby, ktoré Vám prinášame majú skutočne vysokú hodnotu.

Poradenstvo
Poskytujeme ho pred uzatvorením zmluvy pri hľadaní najlepšieho riešenia pre klienta.
Nasleduje ponuka produktov, ktoré sú dobrým riešením klientových potrieb.
Po konečnom výbere produktu klientom, oboznámime klienta s najdôležitejšími informáciami o produkte a zodpovieme jeho otázky.
Pri zmenách zmluvy o poskytnutí finančnej služby klientovi poradíme tiež.
Pri poistnej udalosti alebo vybavovaní iných nárokov vyplývajúcich z Vašej zmluvy tiež oceníte naše poradenstvo.
Nakoniec Vám poradíme aj pri výpovedi, ukončení zmluvy a jej vysporiadaní.

Optimalizácia
Snažíme sa hľadať pre Vás riešenia, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám, situácii a možnostiam. Našim zámerom je nájsť pre Vás možnosti s výborným pomerom cena/výkon. Najlepšie riešenia hľadáme pri uzatvorení novej zmluvy rovnako aj pri poistnom audite existujúcich zmlúv, ktorý klientovi ukáže, či je jeho poistné krytie optimálne z hľadiska kvality a ceny. Pokiaľ nie, ponúkneme klientovi vhodné zmeny. Tak isto pri finančnom plánovaní hľadáme možnosti, ktoré zodpovedajú klientovej situácii a možnostiam.

Pomoc pri riešení poistných udalostí a iných nárokov zo zmlúv
Poradíme Vám ako a kde hlásiť poistnú udalosť a tiež ako pri tom postupovať. Tak isto v priebehu likvidácie sa môžete spoľahnúť na našu pomoc vo forme poradenstva a upomínania likvidácie. Pomôžeme Vám tiež s uplatňovaním nárokov vyplývajúcich z iných ako poistných zmlúv.

Uzatvorenie a správa zmlúv
Po konečnom výbere klienta zabezpečíme uzatvorenie zmluvy jej spracovanie o odovzdanie do príslušnej inštitúcie. Môžete sa spoľahnúť, že všetky zmluvy, žiadosti a výpovede archivujeme vo fyzickej podobe aj vo forme skenov. Všetky dokumenty, ktoré odovzdávame našim partnerom odovzdávame osobne spolu s potvrdením o prevzatí dokumentov alebo ich zasielame doporučenou poštou. Aj keď sa teda stane, že sa nejaké dokumenty vo finančnej inštitúcii "stratia", vieme ich znova odovzdať.
Väčšina finančných inštitúcií nám poskytuje elektronický prístup ku zmluvám v správe našej spoločnosti, preto Vám vieme poskytnúť informácie o stave zmluvy, zaplatenosti a pod.
Bezplatne pre Vás spracujeme žiadosti o úpravu, opravu, doplnenie údajov alebo zmenu údajov na Vašej zmluve, rovnako ako jej výpoveď.