Poistenie pre školy

Aj škola alebo žiak môžu od života dostať riadnu príučku

 

http://eepurl.com/bpcXYr