Pripoistenia v životnom poistení

Peniaze vydané na zdravie, nie sú nikdy vyhodené.

J. Webster

 

 

 

 


  • pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
  • pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu 
  • pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity poisteného/poistníka
  • pripoistenie dočasného dôchodku v pripade invalidity
  • pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
  • pripoistenie chirurgického zákroku
  • pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
  • pripoistenie kritických chorôb
  • pripoistenie smrti následkom úrazu
  • pripoistenie trvalých následkov úrazu bez progresiepripoistenie trvalých následkov úrazu s progresiou