Kapitálové životné poistenie

Nehľadaj veľké bohatstvo, ale také, ktoré môžeš získať spravodlivo, užiť striedmo, rozdať veselo a opustiť spokojne.

Francis Bacon

 

 


 

Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia je klasickou formou zabezpečenia vás a vašich blízkych.

V prípade dožitia sa konca poistnej doby vám poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu pre prípad dožitia spolu s podielom na prebytku podľa vášho výberu jednorazovo alebo formou dočasného dôchodku. Podiel na prebytku vzniká priebežným zhodnocovaním peňažných prostriedkov, ktoré do poistenia vkladáte.

V prípade predčasnej smrti poisteného vyplatí poisťovňa dohodnutú poistnú sumu spolu s podielom na prebytku oprávnenej osobe.