Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, Allianz Slovenská poisťovňa