Poistenie CMR

 

 

 

 

 

 


 

Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave zabezpečí dopravcovi poistnú ochranu proti poškodeniu, zničeniu alebo strate zásielky, za ktorú zodpovedá.

Zodpovednosť dopravcu:

  • v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave upravuje medzinárodný Dohovor CMR.Podľa Dohovoru CMR je dopravca povinný odškodniť vlastníka prepravovaného tovaru za každý kilogram zničeného, poškodeného alebo strateného tovaru sumou 8,33 SDR (približne 7,80 EUR). Navyše musí uhradiť aj prepravné, clo a iné výdaje spojené s prepravou zásielky.
  • vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je určená Obchodným zákonníkom.Na rozdiel od medzinárodného cestného nákladného dopravcu je však dopravca vo vnútroštátnej preprave povinný vlastníkovi prepravovaného tovaru nahradiť cenu, ktorú mal tovar v čase jeho odovzdania dopravcovi.

Riziká kryté poistením:

  • zodpovednosť za škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky
  • zodpovednosť za škodu za úplné alebo čiastočné poškodenie zásielky
  • zodpovednosť za škodu za prekročenie dodacej lehoty podľa Dohovoru CMR

späť na stránku poistenie podnikateľov »

späť na hlavnú stránku »