Poistenie technickej asistencie

Vlastné bývanie to nie je iba radosť, ale aj starosti s údržbou.

 

 

 


 

Poistenie technickej asistencie zahŕňa zorganizovanie prác za účelom odstránenia príčin vzniku poistnej udalosti, úhradu nákladov do limitu poistného plnenia.

Poistnou udalosťou je:

  • technická havária
  • zablokovanie dverí
  • škodová udalosť z poistenia budovy, skla, stavebných súčastí

späť na stránku poistenie domu, bytu, domácnosti (všeobecné informácie o poistení bývania) »
späť na stránku poistenie »

späť na hlavnú stránku »