Poistenie právnej ochrany

S bývaním môžu vzniknúť aj iné ako technické problémy...

 

 


 

Právna asistencia zahŕňa v rámci dohodnutých limitov pomoc pri riešení:

 

  • susedských sporov, spotrebiteľských sporov, sporov zo zmlúv o úvere, sporov s dodávateľmi služieb, dedičstva, ktoré sa týkajú poistenej domácnosti alebo nehnuteľnosti

 

späť na stránku poistenie domu, bytu, domácnosti (všeobecné informácie o poistení bývania) »
späť na stránku poistenie »

späť na hlavnú stránku »