Poistenie domácnosti (hnuteľný majetok)

Množstvo maličkostí aj veľkých vecí, ktoré nás obklopujú a vytvárajú náš domov.

 

 

 


 

Predmetom poistenia domácnosti sú všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie bytu, rodinného domu alebo chaty a slúžia na prevádzku domácnosti. Okrem bežných vecí je to aj elektronika, cennosti, umelecké diela.

Poistenie domácnosti zahŕňa ochranu pred rizikami:

 

  • požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, voda z vodovodného zariadenia, víchrica, krupobitie, krádež, vandalizmus, vandalizmus po vlámaní, lúpež, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, náraz vozidla, rázová vlna, dym, prepätie, atmosferické zrážky

späť na stránku poistenie domu, bytu, domácnosti (všeobecné informácie o poistení bývania) »
späť na stránku poistenie »

späť na hlavnú stránku »