Poistenie domu, bytu, domácnosti


Poistenie domu, bytu a domácnosti poskytuje finančnú ochranu pre najdôležitejšie materiálne hodnoty väčšiny z nás.

Poistenie & Financie, s.r.o., poistenie domu, bytu domácnosti, zaplavený domPoistenie & Financie, s.r.o., poistenie domu, bytu domácnosti, horiaci domPoistenie & Financie, s.r.o., poistenie domu, bytu domácnosti, strom spadnutý na dom

V nehnuteľnosti sú zhmotnené nielen výsledky našej práce, ale často aj tvrdej práce našich otcov.

Poistenie domu a bytu je poistením nehnuteľnosti. Poistenie domácnosti je poistením vnútorného zariadenia, hnuteľného majetku.

Kvalitne uzatvorená poistná zmluva by mala zabezpečiť také poistné krytie, aby si klient v prípade úplného zničenia nehnuteľnosti, mohol dať postaviť porovnateľnú nehnuteľnosť na kľúč alebo nanovo zariadiť svoju domácnosť za prostriedky od poisťovne.

 V prípade záložného práva na nehnuteľnosť je poistenie povinne vyžadované.

Poistiť je možné dokončenú nehnuteľnosť i nehnuteľnosť vo výstavbe.


Zaujímavosti poistenia domu, bytu, domácnosti

Žiaľ ešte aj v dnešnej dobe je dosť vysoké percento nehnuteľností nepoistených a množstvo ľudí sa spolieha na pomoc štátu. Kým však štátna pomoc prekoná všetky administratívne prekážky, pretečie Dunajom veľa vody a navyše táto pomoc je často iba symbolická. Z politických kruhov vzišiel pred časom absurdný nápad, aby poisťovne odvádzali časť poistného za poistenie nehnuteľností do fondu, z ktorého by sa poskytovalo odškodnenie majiteľom nepoistených nehnuteľností. Nezmyselnosť tejto úvahy je v tom, že na jednej strane by boli zvýšením poistného potrestaní zodpovední majitelia, ktorý si nehnuteľnosť poistili. Na druhej strane by nezodpovední majitelia nehnuteľnosti nielen že neboli motivovaní uvažovať o poistení, ale dostali by ďalší signál, že "niekto sa o nich postará".

Na čo si dať pozor pri dojednávaní poistenia domu, bytu, domácnosti

Pri poistení nehnuteľnosti je najdôležitejšie správne stanoviť poistnú sumu. Správne stanovená poistná suma majiteľovi nehnuteľnosti garantuje, že za prostriedky od poisťovne by si pri úplnom zničení nehnuteľnosti mohol dať postaviť porovnateľnú nehnuteľnosť na kľúč.
Pri dojednávaní poistenia odporúčame nepodceňovať najmä tie riziká, ktoré majú potenciál značnej alebo úplnej deštrukcie nehnuteľnosti. Medzi podceňované riziká patrí zemetrasenie. Pripomíname najsilnejšie zemetrasenie na území Slovenska, ktoré bolo 28. júna 1763 pri Komárne a jeho magnitúdo bolo pravdepodobne 5,8. Pri tomto zemetrasení zomrelo 63 ľudí, 102 bolo zranených. Zničených bolo sedem kostolov a 279 budov.

Čo je potrebné pri dojednávaní poistenia domu, bytu, domácnosti

Pri poistení nehnuteľnosti je možné stanoviť cenu podľa znaleckého posudku alebo je možné použiť metodiku poisťovní, ktorá podľa zastavanej plochy, typu strechy, počtu podlaží, či podpivničenia umožňuje pomerne presne stanoviť poistnú sumu. Pri uzatváraní poistenia je potrebné poznať rozmery nehnuteľnosti, číslo parcely, rok kolaudácie alebo rekonštrukcie. Pri budove vo výstavbe je potrebné číslo stavebného povolenia. Pokiaľ klient ku poistnej zmluve vyžaduje vinkuláciu, je potrebné doložiť príslušné formuláre.


Ponúkame tieto druhy poistenia pre poistenie domu, bytu, domácnosti


Pozrite si video o sile vody, Píla (Bratislavský kraj), 7.6.2011

Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú. Christian Morgenstern

späť na stránku poistenie »

späť na domovskú stránku »