Poistenie auta


Poistenie auta chráni náš "najpohyblivejší" majetok, istí našu zodpovednosť a predchádza finančnej strate pri totálnej škode.

 

Poistenie & Financie, s.r.o., poistenie auta, totálna škodaPoistenie & Financie, s.r.o., poistenie auta, rozbité čelné skloPoistenie & Financie, s.r.o., poistenie auta, strom na aute

Napriek tomu, že auto je už pre väčšinu z nás samozrejmosťou, jeho nadobudnutie často znamenalo niekoľkoročné odriekanie vo forme splátok leasingu, či pôžičky.

Pretože auto je pohyblivé a väčšinu času sa nachádza vo vonkajšom prostredí je najviac ohrozenou časťou nášho majetku.

Viete si predstaviť, že by ste o vaše auto prišli bez akejkoľvek náhrady?
Aby ste neboli vystavený takémuto riziku, moderné poistenie auta chráni pred následkami štandardných rizík havárie, živlu, odcudzenia a vandalizmu.

Prostredníctvom pripoistení je možné rozšíriť poistnú ochranu aj na posádku auta a batožinu.
V poslednom čase sa stáva veľmi populárnym GAP poistenie (100 % poistenie, poistenie finančnej straty), ktoré zabezpečí plnú náhradu ceny vozidla pri totálnej škode či odcudzení vozidla.


Zaujímavosti poistenia auta

Poistenie auta kombinuje dve zložky. Povinnú - povinné zmluvné poistenie (PZP, zákonná poistka) a dobrovoľnú - všetky ostatné poistenia auta. Napriek tomu po Slovenských cestách jazdí dosť vozidiel, ktoré nemajú zabezpečené povinné zmluvné poistenie.
V prípade, že sa stanete účastníkom nehody, ktorú zapríčiní nepoistené vozidlo, budete škodu musieť riešiť so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov. Kancelária poškodenému nahradí spôsobenú škodu a následne ju bude od vlastníka nepoisteného vozidla vymáhať.

Na čo si dať pozor pri dojednávaní poistenia auta

V prvom rade si treba dať pozor pri dojednávaní poistenia prostredníctvom autopredajcu alebo leasingovej spoločnosti. Keďže poistenie je pre nich "pridruženou výrobou", často sa stretávame s tým, že klient nebol pri dojednávaní poistenia poučený o svojich povinnostiach, povinnom zabezpečení auta proti krádeži alebo ďalších povinnostiach. Klient tak môže spokojne používať auto s vedomím, že ho má poistené, ale keby sa pri jeho odcudzení preukázalo, že nebolo dodržané predpísané zabezpečenie, mohol by byť veľmi sklamaný.

Ďalším javom s ktorým sa stretávame u niektorých leasingových spoločností je nútenie klienta, aby uzatvoril poistenie jej prostredníctvom. Často je pri tom klientovi odporúčané poistenie, ktoré pre neho nie je najvýhodnejšie. Takéto konanie je v rozpore s § 4 ods. 3 zákona č. 250/2007 z. z. o ochrane spotrebiteľa, ktorý výslovne hovorí že "predávajúci nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby".

Medzi poisteniami auta od rôznych poisťovní môžu byť značné rozdiely v rozsahu poistenia i cene. Preto odporúčame dať si predložiť viac ponúk poistenia a oboznámiť sa s poistnými podmienkami. Klient podpisom poistnej zmluvy na seba preberá okrem povinnosti platiť poistné aj iné povinnosti a je nutné aby na to pamätal.

Čo je potrebné pri dojednávaní poistenia auta

Pri dojednávaní PZP Vám postačia osobné údaje a osvedčenie o evidencii vozidla. 

Pri dojednávaní havarijného poistenia je v prvom rade nutné stanoviť poistnú sumu. Vo väčšine prípadov ide o stanovenie novej ceny auta vrátane doplnkovej výbavy bez zliav. Je preto ideálne, pokiaľ viete doložiť pôvodnú faktúru k vozidlu. Pokiaľ ju nemáte, bude potrebné stanoviť poistnú sumu prostredníctvom ocenenia špecializovaným softvérom. V tomto prípade je potrebný čo najpodrobnejší popis výbavy a doplnkovej výbavy auta.


Auto - technický prostriedok, ktorý nám umožňuje dostať sa zvyčajne rýchlejšie a pohodlnejšie do najbližšej opravovne, než by sme to dokázali pešo. Helmar Nahr

 

späť na stránku poistenie »

späť na domovskú stránku »