Warning: Can't find record in 'cache' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /www/p/o/u39878/public_html/includes/database.mysql.inc on line 128
Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu | Poistenie & Financie, s.r.o.

Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu

 

 

 

 

 


Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu vám poskytne poistné krytie finančných škôd ako aj škody na veci a na zdraví v závislosti od danej profesie.

 

  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie ((advokát, účtovník, auditor, znalec, tlmočník, vydavateľstvo, patentový zástupca, dražobná spoločnosť, realitná kancelária, autorizované osoby, daňový poradca)
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom finančného sprostredkovania alebo poradenstva
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií

späť na stránku poistenie podnikateľov »

späť na hlavnú stránku »