Warning: Can't find record in 'cache' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /www/p/o/u39878/public_html/includes/database.mysql.inc on line 128
Poistenie prerušenia prevádzky | Poistenie & Financie, s.r.o.

Poistenie prerušenia prevádzky

Keď nefunguje čo by malo...

 

 

 Poistenie pre prípad majetkového prerušenia prevádzky

Toto poistenie pokryje fixné náklady a ušlý zisk v prípade poistnej udalosti. Po akejkoľvek živelnej udalosti sa podnik musí čo najrýchlejšie vysporiadať s majetkovou škodou a obnoviť poškodené budovy, zariadenia a zásoby, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti. Škoda na majetku má často za následok obmedzenie alebo úplné zastavenie prevádzky podniku, ktoré môže spôsobiť pokles, prípadne stratu zisku a neschopnosť splácať finančné záväzky. Z majetkového poistenia získa podnik finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, nahradenie alebo opravu napr. budov, strojov a na nákup zásob. Z poistenia prerušenia prevádzky (známe aj ako somážne poistenie) získa podnik finančnú hotovosť na pokrytie fixných nákladov a ušlého zisku.

Základnou podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia z poistenia prerušenia prevádzky je vznik vecnej škody, ktorá je krytá majetkovým poistením.

späť na stránku poistenie podnikateľov »

späť na hlavnú stránku »