Poistenie poľnohospodárov

 

 

 

 

 


Poistenie poľnohospodárov je komplexný produkt, ktorý zahŕňa:

 • poistenie plodín
 • poistenie hospodárskych zvierat
 • poistenie majetku
 • poistenie prerušenia prevádzky
 • poistenie strojov a elektroniky
 • poistenie nákladu
 • poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
 • stavebné poistenie

podľa potrieb a výberu klienta.

Poistenie plodín

 • poistná udalosť - živel: ľadovec, víchrica, povodeň, požiar, záplava z prietrže mračien, vyzimovanie.
 • obilniny, okopaniny, olejniny, strukoviny, ovocie, špeciálne plodiny

Poistenie hospodárskych zvierat

 • poistná udalosť: nákaza, živel, škody pri preprave, iné - podľa potrieb
 • hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone, sliepky, morky, kačice, husi, iné - podľa potrieb

Ostatné zložky sú rovnaké ako v poistení podnikateľov.

späť na stránku poistenie podnikateľov »

späť na hlavnú stránku »