Poistenie bytových domov

 

 

 

 

 


Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý spája poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu a tým poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov optimálnu poistnú ochranu.

Toto poistenie zahŕňa:

  • poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome
  • poistenie majetku
  • poistenie strojov a elektroniky
  • stavebné poistenie

Poistenie zodpovednosti:

Ako vlastníka bytu a/alebo nebytového priestoru vás toto poistenie ochráni pred nárokmi uplatnenými inými osobami voči vám v prípade vzniku škodovej udalosti.

Poistenie je určené všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Poistenie majetku:

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy alebo stavby, vrátane všetkých stavebných súčastí v uvedenom objekte v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vašom vlastníctve alebo správe.

Riziká kryté týmto poistením: požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla,škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, víchrica a krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov, rozbitie skla, možnosť ďalších pripoistení.

Poistenie strojov a elektroniky:

Technické riziká ako konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada často ohrozujú strojné zariadenia, kedy dochádza k poškodeniu strojov.Poškodenie stroja často nastáva chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre tieto prípady poškodenia slúži poistenie technických rizík. Toto poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, a tiež poškodenie skratom alebo prepätím.

Predmetom poistenia môžu byť: osobné a nákladné výťahy, elektronické vstupné a garážové brány, domové zvončeky, elektronické vrátniky vrátane kamerového systému, spoločná kotolňa, spoločná práčovňa, spoločné antény a satelity a iné.

Stavebné poistenie:

Stavebné poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe all risk, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Navyše je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

Poistenie je určené pre: stavebníka, developera, investora, majiteľa, hlavného dodávateľa a ostatných subdodávateľov

späť na stránku poistenie podnikateľov »

späť na hlavnú stránku »