Cestovné poistenie


Cestovné poistenie chráni najmä pred finančnou záťažou za ošetrenie alebo hospitalizáciu pri chorobe alebo úraze v zahraničí.

Poistenie & Financie, s.r.o., cestovné poistenie, morský ježkoPoistenie & Financie, s.r.o., cestovné poistenie, choré dieťaPoistenie & Financie, s.r.o., cestovné poistenie, záchranárska helikoptéra

Náklady na ošetrenie v zahraničí môžu dosiahnuť také čiastky, ktoré by zásadne narušili váš rozpočet, preto je základnou zložkou cestovného poistenia poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
Druhou najdôležitejšou zložkou cestovného poistenia je poistenie zodpovednosti za škodu. Môžete si byť takmer istí, že akákoľvek škoda, ktorú v zahraničí spôsobíte bude tvrdo vymáhaná, čo prináša vysoké riziko najmä pri škodách na živote a zdraví.
Pokiaľ chcete kryť riziko, že dovolenka, ktorú ste zaplatili sa pre prekážky ani neuskutoční, odporúčame vám poistenie stornopoplatku.


Zaujímavosti cestovného poistenia
Cestovné poistenie obvykle začína platiť momentom prekročenia hraníc Slovenska. Niektoré poisťovne však ponúkajú poistné krytie už od momentu vycestovania z bydliska.

Na čo si dať pozor pri dojednávaní cestovného poistenia
Cestovné poistenie sa nevzťahuje na chronické ochorenia. Z tohto dôvodu odporúčame pri cestách v EU aj Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý sa dá s komerčným poistením vhodne skombinovať.
Cestovné poistenie začína platiť od úhrady, najskôr však nasledujúci deň po jeho dojednaní (neplatí pri online poistení).
Pracovné cesty je nutné poistiť špeciálnym poistením, turistické poistenie by bolo nedostatočné.
Podmienky poistenia pre seniorov (zväčša nad 70 rokov) sú často limitované, niektoré zložky poistenia pre nich nie je možné dojednať a poistné je obvykle vyššie.
Pred tým, ako sa spoľahnete na cestovné poistenie spojené s platobnou kartou, uistite sa, že na jeho platnosť nemusíte splniť nejaké špeciálne podmienky spojené s používaním platobnej karty.

Čo je potrebné pri dojednávaní cestovného poistenia
Pri dojednávaní cestovného poistenia sú potrebné len mená a dátumy narodenia poistených osôb. U poistníka je potrebná aj adresa a rodné číslo. Odporúčame poistenie neodkladať na poslednú chvíľu.


Okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí ponúkame aj tieto poistenia a pripoistenia

  • pripoistenie zodpovednosti za škodu
  • poistenie stornopoplatku (môže byť dojednané aj samostatne)
  • pripoistenie úrazu
  • pripoistenie batožiny
  • pripoistenie pre prípad prerušenia cesty
  • pripoistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
  • pripoistenie nákladov na pátranie a záchranu
  • pripoistenie asistenčných služieb

Poistenie & Financie, s.r.o., ikonka video pozrite si krátke video o práci asistenčnej služby Mondial Assistance zo skupiny Allianz »

späť na stránku poistenie »

späť na domovskú stránku »