Pripoistenia v cestovnom poistení

Keď cestovanie prinesie iné problémy...

 

 

 

 


  • úraz
  • batožina
  • stornovacie poplatky
  • prerušenie cesty
  • pátranie a záchrana (horská služba)
  • zodpovednosť za škody na veci alebo zdraví
  • asistenčné služby