Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Keď cesta neskončí tam, kde sme chceli..

 

 

 

 


Poistenie liečebných nákladov v zahraniči je komerčné poistenie, ktoré kryje nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí, vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia. Bez komerčného poistenia sa vystavujete riziku úhrady spoluúčasti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v navštívenej krajine (v prípade, ak cestujete v rámci EU a uplatňujete si Európsky preukaz zdravotného poistenia) alebo celého ošetrenia, ako aj prípadnej úhrady za váš prevoz. 

Poistenie zahŕňa

  • Ambulantné lekárske ošetrenie
  • Predpísané lieky a zdravotnícky materiál
  • Hospitalizáciu vrátane dopravy do nemocnice
  • Liečbu, diagnostiku a z lekárského pohľadu neodkladnú operáciu
  • Akútne zubné ošetrenie (do limitu 335 EUR)
  • Pobyt člena rodiny pri hospitalizácii
  • Prevoz pacienta do vlasti (repatriácia)
  • Prevoz telesných pozostatkov do vlasti (repatriácia)