Warning: Can't find record in 'cache' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /www/p/o/u39878/public_html/includes/database.mysql.inc on line 128
Autopoistenie, poistenie auta, poistenie vozidla, zákonné poistenie | Poistenie & Financie, s.r.o.

Povinné zmluvné poistenie

Buďte si istí, že škody, ktoré spôsobíte iným svojim autom nebudete platiť z vlastného vrecka.

 

 

 


 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

PZP sa vzťahuje na:

  • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • ušlý zisk,
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
To znamená, že poisťovňa preberá na seba plnenie všetkých škôd, ktoré spôsobíte tretej osobe.