Warning: Can't find record in 'cache' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /www/p/o/u39878/public_html/includes/database.mysql.inc on line 128
kasko, havarijné poistenie | Poistenie & Financie, s.r.o.

Havarijné poistenie vozidla

Dokonca aj škody, ktoré si spôsobíte sami, nemusia výrazne zaťažiť váš rozpočet.

 

 

 


 

Havarijné poistenie nového alebo ojazdeného vozidla je poistná ochrana, ktorá kryje škody vzniknuté v dôsledku:

 

  • havárie (náhodná udalosť vzniknutá nárazom alebo stretom s objektom)
  • živelnej udalosti (požiar, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, pád lietadla)
  • odcudzenia časti alebo celého vozidla, vandalizmu