Havarijné poistenie vozidla

Dokonca aj škody, ktoré si spôsobíte sami, nemusia výrazne zaťažiť váš rozpočet.

 

 

 


 

Havarijné poistenie nového alebo ojazdeného vozidla je poistná ochrana, ktorá kryje škody vzniknuté v dôsledku:

 

  • havárie (náhodná udalosť vzniknutá nárazom alebo stretom s objektom)
  • živelnej udalosti (požiar, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, pád lietadla)
  • odcudzenia časti alebo celého vozidla, vandalizmu