Poistenie finančnej straty

Riešenie pre tých, ktorí aj po totálnej škode túžia po novom aute.

 

 

 

 


 

Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi časovou (všeobecnou) a obstarávacou cenou vozidla, ktorý v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vzniká pri plnení z havarijného poistenia.

 

  • ochrana vašej investície
  • dostatok prostriedkov na obstaranie nového vozidla
  • plnenie pre každú poistnú udalosť, ktorú havarijná poisťovňa rieši ako totálnu škodu