Poistenie


Poistenie je moderný finančný nástroj, ktorý poskytuje ochranu pred finančnými dopadmi životných rizík, či podnikateľského rizika.


Poistenie & Financie, s.r.o., poistenie, pod dáždnikomPoistenie & Financie, s.r.o., poistenie, záchranné kolesoPoistenie & Financie, s.r.o., poistenie, horolezec s karabínou

 

Zmysluplnosť poistenia je overená dlhou históriou, keďže prvé zmienky o poistení sú dochované z obdobia približne 2500 rokov pred našim letopočtom.
 

Poistenie je prostriedok, ktorým sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Poisťovňa a poistník uzatvárajú poistnú zmluvu, pričom poisťovňa na seba preberá riziko a poistník povinnosti, ktoré mu vyplývajú z poistnej zmluvy a povinnosť platiť poistné.


Ponúkame komplexné poisťovacie služby v týchto druhoch poistenia:

Životné poistenie »  

Poistenie auta » 

Poistenie domu, bytu, domácnosti » 

Cestovné poistenie » 

Poistenie podnikateteľov » 

Poistenie zodpovednosti za škodu »


Krátko z histórie
Ľudia sa poisťujú už približne 4000 rokov. Prvé záznamy o poistení sú zachované približne z roku 2500 pred Kr. zo starovekého Egypta, kde sa poisťovali stavitelia pyramíd a kamenári s cieľom pokryť náklady na pohreb v prípade smrti. V okolí roku 2000 pred Kr. sa v Babylone poisťovali majitelia karaván. Poistenie fungovalo len v rámci tejto komunity – išlo o vzájomné krytie škôd. Na Ázijskom kontinente sa ako prví začali poisťovať starí Indovia, kde si takto chcela kasta obchodníkov poistiť úvery. V prímorských krajinách pri Stredomorí, ako bola Fenícia alebo Grécko, sa v 10. storočí pred Kr. vyskytovali najmä námorné pôžičky, v ktorých poistenie fungovalo ako odmena za prepravu – ak loď do cieľa nedošla, obchodník nemusel poplatok za poistenie zaplatiť. V Aténach sa správy o poisťovaní začínajú približne v roku 400 pred Kr.

zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Poistenie