Bezplatný servis poistných a iných zmlúv

Bezplatný servis poistných a iných zmlúv
Po konečnom výbere klienta zabezpečíme uzatvorenie zmluvy jej spracovanie o odovzdanie do príslušnej inštitúcie. Môžete sa spoľahnúť, že všetky zmluvy, žiadosti a výpovede archivujeme vo fyzickej podobe aj vo forme skenov. Všetky dokumenty, ktoré odovzdávame našim partnerom odovzdávame osobne spolu s potvrdením o prevzatí dokumentov alebo ich zasielame doporučenou poštou. Aj keď sa teda stane, že sa nejaké dokumenty vo finančnej inštitúcii "stratia", vieme ich znova odovzdať.
Väčšina finančných inštitúcií nám poskytuje elektronický prístup ku zmluvám v správe našej spoločnosti, preto Vám vieme poskytnúť informácie o stave zmluvy, zaplatenosti a pod.
Bezplatne pre Vás spracujeme žiadosti o úpravu, opravu, doplnenie údajov alebo zmenu údajov na Vašej zmluve, rovnako ako jej výpoveď.

späť na hlavnú stránku