Osobné poradenstvo

Osobné poradenstvo
Poskytujeme ho pred uzatvorením zmluvy pri hľadaní najlepšieho riešenia pre klienta.
Nasleduje ponuka produktov, ktoré sú dobrým riešením klientových potrieb.
Po konečnom výbere produktu klientom, oboznámime klienta s najdôležitejšími informáciami o produkte a zodpovieme jeho otázky.
Pri zmenách zmluvy o poskytnutí finančnej služby klientovi poradíme tiež.
Pri poistnej udalosti alebo vybavovaní iných nárokov vyplývajúcich z Vašej zmluvy tiež oceníte naše poradenstvo.
Nakoniec Vám poradíme aj pri výpovedi, ukončení zmluvy a jej vysporiadaní.

späť na hlavnú stránku