Optimalizácia poistenia a finančného plánovania

Optimalizácia poistenia a finančného plánovania
Snažíme sa hľadať pre Vás riešenia, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám, situácii a možnostiam. Našim zámerom je nájsť pre Vás možnosti s výborným pomerom cena/výkon. Najlepšie riešenia hľadáme pri uzatvorení novej zmluvy rovnako aj pri poistnom audite existujúcich zmlúv, ktorý klientovi ukáže, či je jeho poistné krytie optimálne z hľadiska kvality a ceny. Pokiaľ nie, ponúkneme klientovi vhodné zmeny. Tak isto pri finančnom plánovaní hľadáme možnosti, ktoré zodpovedajú klientovej situácii a možnostiam.

späť na hlavnú stránku