Warning: Can't find record in 'cache' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /www/p/o/u39878/public_html/includes/database.mysql.inc on line 128
Optimalizácia poistenia a finančného plánovania | Poistenie & Financie, s.r.o.

Optimalizácia poistenia a finančného plánovania

Optimalizácia poistenia a finančného plánovania
Snažíme sa hľadať pre Vás riešenia, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám, situácii a možnostiam. Našim zámerom je nájsť pre Vás možnosti s výborným pomerom cena/výkon. Najlepšie riešenia hľadáme pri uzatvorení novej zmluvy rovnako aj pri poistnom audite existujúcich zmlúv, ktorý klientovi ukáže, či je jeho poistné krytie optimálne z hľadiska kvality a ceny. Pokiaľ nie, ponúkneme klientovi vhodné zmeny. Tak isto pri finančnom plánovaní hľadáme možnosti, ktoré zodpovedajú klientovej situácii a možnostiam.

späť na hlavnú stránku