19 finančných a iných inštitúcií na jednej adrese

Služby 19 finančných a iných inštitúcií na jednej adrese

• 14 poisťovní (naše partnerské poisťovne pokrývajú až 84% trhu)
• 2 starobné dôchodkové sporiteľne (II. dôchodkový pilier)
• 2 doplnkové dôchodkové sporiteľne (III. dôchodkový pilier)
• sprostredkovanie lacnejšieho plynu
zoznam našich partnerov nájdete v časti naši partneri

späť na hlavnú stránku