Warning: Can't find record in 'cache' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /www/p/o/u39878/public_html/includes/database.mysql.inc on line 128
Financie | Poistenie & Financie, s.r.o.

Financie

Kalkulačka s peniazmi

Celoplošné dôchodkové zabezpečenie ako ho poznáme dnes vzniklo až v 19 storočí.
Napriek tomu, že sa naň spoliehame, väčšina ľudí si uvedomuje, že by pre svoj dôchodok mali
niečo spraviť aj sami.


Z oblasti financií zabezpečujeme:

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier dôchodkového zabezpečenia)

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier dôchodkového zabezpečenia)