Financie

Kalkulačka s peniazmi

Celoplošné dôchodkové zabezpečenie ako ho poznáme dnes vzniklo až v 19 storočí.
Napriek tomu, že sa naň spoliehame, väčšina ľudí si uvedomuje, že by pre svoj dôchodok mali
niečo spraviť aj sami.


Z oblasti financií zabezpečujeme:

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier dôchodkového zabezpečenia)

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier dôchodkového zabezpečenia)